Đeo hai quả bưởi năm roi trước ngực có thấy mệt không Hitomi Tanaka