Chồng già yếu sinh lý, Julia tìm cách quyễn rũ cậu con trai lớn