Đến mua hàng thì được chị chủ gọi vào nhà kho làm 1 nháy