Ở nhà một mình, Airi Kijima bị sếp của chồng tìm đến đòi làm chuyện ấy