Nghịch bím rồi chén luôn con bạn thân xinh đẹp Hikaru Ayami