Nữ bác sĩ ngoại khoa ngực khủng Kisumi Inori và những bệnh nhân nứng cặc