Người bố dượng mất nết và cô con gái riêng hư hỏng của vợ Oka Erina