Hino Osawa giả vờ làm con nai vàng ngơ ngác để bạn trai đưa vào nhà nghỉ