Giúp chị đồng nghiệp Kanon Sugiura bớt street trong công việc