Đổ gục trước cây gậy thịt của thầy huấn luyện viên đánh golf