Còn đang đi học mà cô nàng Yu Shinoda đã nghiện sex rồi