Chỉ vì cơn mưa mà Tsubaki Rika bị lão hàng xóm đụ tả tơi