Cô cháu gái tuổi mới lớn Hannah Hays thách thức sự chịu dựng của chú ruột