Vì chức trưởng phòng, người chồng khốn nạn ép vợ ngủ với sếp Sera Ichijyo