Tranh thủ giờ nghỉ trưa làm một nháy với em đồng nghiệp Rika Mari