Thành quả sau 2 năm theo đuổi em người yêu xinh đẹp Mizuho Uehara