Tăng ca làm thêm giờ cùng nữ đồng nghiệp Yu Shinoda thì bị mắc mưa