Sự cố kẹt thang máy làm tôi và chị hàng xóm Mitani Akari thân nhau hơn