Những nhân viên xuất sắc sẽ được sếp thưởng cho địt một nháy