Những con bướm hồng lấy đi hàng triệu lít tinh binh của cánh mày râu