Mizuho Uehara lọt vào mắt xanh của đạo diễn ngay lần đầu phỏng vấn đầu tiên