Gã đàn ông vượt ngục và cô vợ trẻ đáng thương Haruna Kawakita