Em nữ sinh tuổi mới lớn Eimi Fukada đã biết tự kiếm thêm bằng vốn tự có