Đưa đồng nghiệp say rượu về nhà và cái kết bất ngờ – Nao Jinguuji