Đè em yêu ra ghế rồi địt thật mạnh vào lồn – Ran Tsukishiro