Chuyện tình cô gái điếm đáng thương và cậu thanh niên tuổi mới lớn