Chồng ngủ say như chết trong khi vợ đang xếp hình với anh bạn thân