Chơi cô nàng giám đốc Mio Kuroki xinh đẹp cho đến khi nhận được lương